Депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система към края на май 2018 г. са 73.213 млрд. лв. (69.8% от БВП). Годишното им увеличение е 6.1% (5.6% годишно повишение през април), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансови предприятия са 21.865 млрд. лв. (20.8% от БВП) в края на май 2018 година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 12.5% (13% ръст през април).

На годишна база през май депозитите на финансовите предприятия намаляват с 30.5% и в края на месеца достигат 2.719 млрд. лева.

Депозитите на домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) в края на май са 48.630 млрд. лв. (46.4% от БВП). Те се увеличават с 6.5% спрямо същия месец на 2017 г. (5.9% годишно нарастване през април).

В края на май кредитите за неправителствения сектор са 55.048 млрд. лв. (52.5% от БВП) при 54.861 млрд. лв. към април 2018 г. (52.3% от БВП). През май 2018 г. те се увеличават на годишна база с 6.6% (6.6% годишно повишение през април 2018 година). Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 2.9% на годишна база и в края на месеца достигат 31.902 млрд. лв. (30.4% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 20.817 млрд. лв. (19.8% от БВП) в края на май 2018 година. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 8.8% (9.1% годишно повишение през април 2018 година).

В края на май 2018 г. жилищните кредити са 9.830 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.8% (9.3% годишно увеличение през април).

Потребителските кредити възлизат на 8.629 млрд. лв. и се увеличават с 15% спрямо май 2017 година.

На годишна база другите кредити намаляват с 21.6% (14.1% годишно понижение през април 2018 г.), като достигат 1.026 млрд. лева.