В края на декември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор са 68,189 млрд. лв. (74,2% от БВП), като годишното им увеличение е 7% (7,9% годишно повишение през ноември), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 19,369 млрд. лв. (21,1% от БВП) в края на миналата година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 6.3%.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18,1% на годишна база през декември 2016 година (20,3% годишно повишение през ноември 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.443 млрд. лв. (3.7% от БВП).

Депозитите на "Домакинства и "Нетърговски организации, обслужващи домакинствата" са 45,377 млрд. лв. (49,4% от БВП) в края на декември. Те се увеличават с 6,6% спрямо същия месец на 2015 г.

Кредитите за неправителствения сектор в края на м.г. са 50,536 млрд. лв. (55% от БВП) при 51.099 млрд. лв. към ноември 2016 г. (55,6% от БВП). През декември те се увеличават на годишна база с 1,5% (1,1% годишно повишение през ноември 2016 година).

Кредитите за "Нефинансови предприятия" нарастват с 0,3% на годишна база през декември 2016 г. (0,2% годишно намаление през ноември 2016 г.) и в края на месеца достигат 30,577 млрд. лв. (33,3% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 18,511 млрд. лв. (20, 1% от БВП) в края на декември 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те се увеличават с 2% (1.6% годишно повишение през ноември 2016 година).

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8,768 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 1,4% (1,6% годишно увеличение през ноември 2016 година).

Потребителските кредити възлизат на 7,314 млрд. лв. и се увеличават с 0,6% спрямо декември 2015 г. (0,2% годишно намаление през ноември 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 46,6% (29,7% годишно повишение през ноември 2016 г.), като достигат 1,064 млрд. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1,449 млрд. лв. (1,6% от БВП) в края на декември 2016 година. В сравнение с декември 2015 г. те се увеличават с 21,7% .