Данните за индивидуалните разходи, публикувани от Националното бюро за статистика на САЩ, показват, че темпът на нарастване на месечна база се е забавил през декември миналата година, предаде Zero Hedge. През последния месец на 2019 г. те са се покачили с 0,3% спрямо ноември, което е с 0,1 процентен пункт по-ниска стойност от месец по-рано.

Получените стойности са в рамките на очакваното от анализаторите.

След като се коригират спрямо инфлацията обаче, потребителските разходи растат с едва около 0,1% на месечна база, което е в рамките на статистическата грешка. Двигатели на този растеж са разходите за здравеопазване и медицински медикаменти, което със сигурност не показва стабилно нарастване.

На месечна основа нарастването на доходите също е прекалено ниско - едва 0,2%, което е с 0,1 процентен пункт по-нисък резултат, отколкото се предвиждаше първоначално. Същевременно данните за ноември бяха ревизирани в посока надолу също с толкова, до 0,4%.

На годишна основа стойностите все пак са по-добри, макар и отново разочароващи. През декември 2019 г. спрямо последния месец на 2018 г. доходите на домакинствата се покачват с 3,9%, което е най-ниската стойност за последните почти три години. Все пак разходите им продължават да растат уверено, достигайки темп на покачване от 5,9%.

Затова може би не е учудващо, че нормата на спестяванията, измерваща какъв дял от доходите си потребителите заделят, спадна до най-ниската си стойност от последните две години - около 75%.