Само през първите три месеца на тази година германските домакинства са прибавили цели 69 милиарда евро към личните си финанси. И въпреки това тяхното парично богатство се е увеличило само минимално. Каква е причината?

Германците заделят настрана толкова много пари, колкото почти никога досега. Въпреки това тяхното парично състояние се е увеличило само минимално, сочат актуални данни на германската Бундесбанк. Причина за това са най-вече загубите, причинени от спада в курса на акциите и на инвестиционните фондове. Освен това домакинствата в Германия са продължили да задлъжняват, което също води до свиване на тяхното нетно парично богатство.

Ето и числата: през първите три месеца на 2018 година частните домакинства в Германия са прибавили цели 69 милиарда евро към личните си финанси - това е една от най-високите стойности за тримесечие от 2000-та година насам. Но след отчитане на загубите брутното парично състояние на домакинствата е нараснало само с 14 милиарда, като в момента възлиза общо на 5 875 милиарда евро (5,8 трилиона).

Плюсове и минуси

От данните на Бундесбанк става ясно още, че германците предпочитат нискорисковите вложения - за тях ликвидността на продукта е по-важна от високите доходи. Така например германците са увеличили с 15 милиарда евро парите си в брой или по сметки, 22 милиарда евро са пренасочили към различни застрахователни продукти, 10 милиарда евро - към инвестиционни фондове, а 4 милиарда евро са били инвестирани в акции. Според оценката на Централната банка, това е една сравнително висока сума, тъй като по начало капиталовият пазар е смятан за рисков. Реалността го потвърждава: стойността на всички държани от германците акции е спаднала общо с 16 милиарда евро, а тази на фондовите дялове е намаляла с 4 милиарда евро спрямо последното тримесечие на миналата година.

От представените данни става ясно, че парите в брой или във влогове имат най-голям дял в паричното състояние на германците - общата стойност тук е 2 326 милиарда евро, следвани от сумите по застрахователни полици и пенсионни осигуровки, които възлизат на 2 199 милиарда евро.

Наблюдава се и тази тенденция: все повече германци се престрашават да излязат на капиталовия пазар. В началото на 2018 броят на акционерите достигна най-високото си ниво за последните десет години - към този момент над 10 милиона души в Германия са притежавали акции или дялове в акционерни дружества, което представлява покачване с над 1 милион души спрямо 2016 година.

Домакинствата държат 4,1 трилиона евро

За разлика от спестителите, кредитополучателите извличат сериозни ползи от ниските равнища на лихвите, осигурявайки си изгодни кредити най-вече за закупуването на собствен дом. В резултат общата задлъжнялост на домакинствата е нараснала с 0,7 процента на 1 739 милиарда евро. Като извадим задълженията, нетното парично богатство на германците се е увеличило с около 3 милиарда евро, достигайки сумата от 4 136 милиарда (4,1 трилиона).

Заглавието е на money.bg.