В края на август 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 70.379 млрд. лв. (71.7% от БВП), и на годишна база се увеличават с 6 на сто, показват данните на Българската народна банка. 

Депозитите на нефинансовите предприятия са 20.919 млрд. лв. (21.3% от БВП) в края на август. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 11,1 на сто. 

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 13.2 на сто на годишна база през август 2017 година и достигат 3.353 млрд. лв. (3.4% от БВП). 

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата са 46.106 млрд. лв. (47% от БВП) в края на август. Те се увеличават с 5.4 на сто на годишна база. 

В края на август 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 52.522 млрд. лв. (53,5% от БВП) при 52.461 млрд. лв. към юли 2017 г. На годишна база увеличението е с 4,6 на сто. 

Кредитите за нефинансовите предприятия се увеличават с 2,8 на сто на годишна база през август 2017 г. и достигат 31.238 млрд. лв. (31.8 на сто от БВП). 

Кредитите за домакинствата в края на август са 19.372 млрд. лв. (19.7 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 5.7 на сто. В края на август жилищните кредити са 9.225 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 5.4 на сто.

Потребителските кредити възлизат на 7.703 млрд. лв. и се увеличават с 5.4 на сто спрямо август 2016 година.