Приспадане на данък върху доходите на физическите лица може да се получи заради разходи за физическо възпитание и спорт. И това ще важи за данъкоплатеца, както и за неговите малолетни деца. Реалната сума за приспадане - връщане от налога е 13 процента от тези разходи и ще започне да се прилага през 2023 г. - с приходи, генерирани през 2022 година.

В същото време максималният размер на разходите за всички социални отчисления, включително новото - "спорт"е 120 хиляди рубли (2727 лв. при валутен курс на БНБ 44 рубли за лев, бел. ред.) . Тоест максималното намаление на подоходния данък е 15 600 рубли (340 лв.) - 13% от 120 000 рубли.

За да се потвърдят тези разходи разходите, ще трябва копие от договора за услуга и разписка за нейното плащане. Освен това спортната организация трябва да бъде в специален одобрен списък.

От 2 август започват и еднократните плащания за ученици - 10 хиляди рубли (227 лв.) за всяко дете от 6 до 18 години. Освен това тези социални плащанията се прилагат за хора с увреждания под 23 години, които учат в основни общообразователни програми. Можете да се кандидатства за получаване на тези средства до 1 ноември.

В началото на месеца имаше автоматично преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери. Конкретният размер на надбавката зависи от нивото на заплатата през последната година и натрупаните коефициенти. Максимумът е допълнително 296 рубли ( около 7лв.).

Участниците в програмата "Далекоизточен хектар", които успешно усвоиха получената земя, могат да кандидатстват за втори хектар. В допълнение, арктическата зона на Русия също беше включена в програмата. В момента парцелите се предлагат на жители на съответните райони. Но от февруари догодина те ще бъдат достъпни за всички граждани на Руската федерация.

От август до края на годината ще бъдат в сила митата върху износа на черни и цветни метали от Русия извън ЕАЭС. Те се състоят от базова ставка от 15 процента и специфичен компонент. Така например за алуминий минималната такса е 254 долара за тон. Тази мярка ще даде възможност да се компенсира покачването на цените на металните изделия на вътрешния пазар в резултат на ръста на световните котировки.

Централната банка е увеличила премиите за рискови фактори за ипотеки със авансово плащане под 20 %. Вместо 10-30 процентни пункта, те ще варират от 50 до 100 пункта, в зависимост от дълговото бреме на кредитополучателя. По този начин регулаторът очаква да намали уязвимостта на банките към евентуални сътресения, информира vesti.ru.