"Подавайки си паспорта на граничния служител, обясних, че се връщам в САЩ от конференция, посветена на взаимните фондове. За моя изненада, той заяви: "Инвестирам в активно управлявани фондове, но обмислям да прехвърля парите си към пасивно управлявани такива - какво смятате?".

Изглежда немислимо нещо подобно да се случи в Европа, пише Шийла Никол, директор публична полиика в Schroders, за FN.

Има надежда, че желанието на европейците да управляват по-активно спестяванията си може скоро да се увеличи. Една от целите на High Level Forum on Capital Markets Union, на който Никол е присъствала, е да се обмисли как да бъдат окуражени европейците да преместят парите си от банковите депозити на капиталовите пазари.

Досега мисията на европейските институции бе да подкрепят, разширят и задълбочат капиталовите пазари в посока набиране на капитал и инфраструктура на пазарите, така че промяната на фокуса към това откъде идват капиталите е добре дошла, посочва тя.Нежеланието на европейците да инвестират на пазарите се дължи на няколко фактора: ниската склонност към риск, липсата на познания, на доверие и увереност, както и ограничената финансова грамотност.

Някои от тези проблеми намират частично решение чрез традиционния регулаторен подход, който се фокусира върху информацията, която инвеститорите получават, включително по въпроси като разходи и представяне, управляване на евентуални конфликти на интереси и от скоро изисквания за управление на продуктите. Това е важно, но недостатъчно, за да окуражи хората да започнат да пестят и да инвестират. Те помагат за защита на средностатистическия дребен инвеститор, когато вече са решили да вложат парите си на пазарите, но трябва да помислим и какво идва преди това решение.

Повечето хора не се будят с мисълта "трябва да купя част от инвестиционен фонд днес". Решението за инвестиция е много по-различно от нещо, което трябва да правиш регулярно, например покупката на застраховка за автомобила.Хората не мислят за инвестиционни продукти; те търсят решение за проблемите в живота си. Те трябва да бъдат окуражени да мисля как ще постигнат целите си. Създаването на култура за инвестиции включва в себе си убеждаването на европейците да поемат в свои ръце създаването на свой финансов план.

И това е съвсем различно от рекламирането на продукти и предоставянето на информация под формата на документи и сравнителни таблици. Имат ли европейците "бели пари за черни дни"? Застраховани ли са срещу непредвидими събития? Ще имат ли достатъчно доходи след пенсиониране? Те трябва да разберат и "риска от това да не поемеш риск".

"Началната точка трябва да бъде нашето разбиране, в индустрията за управление на активи, че ние трябва да "говорим с", а не да "говорим на" хората - и регулациите трябва да ни го позволят", категорична е тя.Политиците говорят за прозрачност и разкриване на информация, но ние трябва да започнем да говорим как предоставям информация, която инвеститорите искат и се нуждаят и в какъв формат го правим.

Освен това индустрията трябва да подпомогне по-високата финансова грамотност, която да окуражи хората. И не става въпрос само за финансово обучение в училищата, макар че това е жизненоважно, казва тя.

Добрият финансов план трябва да започне с пълен преглед на финансовата ситуация на всеки - спестявания, заеми. Разбира се, нищо няма да стане с един замах, но е добър знак, че в Европа вече започва да се говори на високо политическо ниво за нуждата гражданите да управляват активно спестяванията си.