Развитието на роботиката и изкуствения интелект ще доведе до нетно увеличение на работните места в следващите пет години, но пандемията от коронавирус ще предизвика двоен натиск за върху работещите. Това посочват от Световния икономически форум в свой анализ.

Експертите посочват, че машините и автоматизацията ще заличи 85 милиона работни места до 2025 година, но в същото време ще отвори възможност за създаването на 97 милиона такива. Това означава допълнително 12 милиона работни места като цяло.

"Имаше блокиране на откриването на работни места. Това не е изненада като се има предвид затварянето и рецесията, която последва", коментира Саадиа Захиди, която е управляващ директор в Световния икономически форум.

От институцията прогнозират, че до 2025 година работните задължения ще бъдат равномерно разпределени между хората и машините. Суперкомпютрите ще вършат по-трудоемки и еднообразни дейности, като обработката на данни, административни задачи и рутинни физически дейности, извършвани в момента от хората.

Това от своя страна ще изисква значително ниво на преквалифициране и повишаване на квалификацията от страна на работодателите, които трябва да гарантират, че техните служители са готови за работата на бъдещето.

По изчисленията на институцията половината от заетите ще имат необходимост от това да бъдат допълнително обучавани в следващите 5 години.