През летните месеци и септември, традиционно през последните години българите пътуват много в чужбина - основно с цел почивка, но и по работа, т.е. служебни командировки и бизнес срещи.

Традиционно посещенията до наши съседни страни и държави от ЕС са най-много. Но имаше и не малко пътувания до Русия. През последните месеци обаче, пътуванията на българи до Русия буквално са сведени до минимум. А за септември 2022 г., може да се каже че посещенията в Русия на български граждани са на "санитарния" минимум.

Според изнесените от Националния статистически институт (НСИ) данни, за септември са регистрирани едва 39 пътувания на българи до Русия, и то само със служебни цели. За сравнение, за юли и август миналата година, има по около 2000 пътувания месечно на българи в Русия.

Също през септември 2022 г., водещата на собствена територия война Украйна е посетена от 114 българи, като 71 от посещенията са със служебни цели, а 43 - с друго предназначение (без туризъм).

През септември, България същевременно е посетена от 10 550 руснаци, от тях на почивка са дошли 7270, а служебно - 416 човека.

Украинците, дошли у нас през септември са почти 98 000, като според данните на НСИ, при малко над половината от тях посещението им е регистрирано в графата "други", т.е. извън туризъм и служебно.

Също за предходния месец, най-много посещения у нас са имали гражданите на Турция (над 186 хил.) и на Румъния (почти 176 хил.).

Какво става с туризма в Русия през 2022 година

Какво става с туризма в Русия през 2022 година

Предпочитанията на руснаците за пътешествия и вид почивки в страната, и коя дестинация неочаквано отбеляза най-висок ръст на посещаемост