Що се отнася до пътуването в Германия, автомобилът остава номер едно транспортно средство в цялата страна. Дори нещо повече - поради ковид пандемията от пътуването с кола напоследък стана още по-важно и по-доминиращо.

Според Федералната статистическа служба (Destatis), през 2021 г. повече от две трети (69 процента) от 178,2 милиона частни и бизнес пътувания с поне една нощувка в Германия или в чужбина са извършени с лека кола, пише auto-press.net.

Това е значително увеличение в сравнение с годината преди пандемията - 2019-а. През същата тази година колата е използвана като транспортно средство за 59 процента от пътуванията.

От друга страна се наблюдава спад при въздушния транспорт: делът му намалява почти наполовина - от 17% през 2019 г. на 9% през 2021 г. Пътуването с влак е на подобно ниво през 2021 г. с дял от 17% като през 2019 г. (16 процент). Други видове транспорт, като кораби и автобуси имат шест процента дял през 2021 година.

Значението на автомобила като най-често използваното средство за пътуване е очевидно и когато чуждестранните и вътрешните пътувания се разглеждат отделно: 59 на сто или по-голямата част от пътуванията в чужбина през 2021 г. са извършени с кола. За вътрешните пътувания този дял е 72 процента.

Има ясни разлики, когато се разглеждат въздушните пътувания - докато 30 процента от пътуванията в чужбина през 2021 г. са извършени със самолет, делът на такива в Германия е само един процент. Делът на вътрешните пътувания с влак е по-висок - повече от всяко пето пътуване (22 процента) е извършено по този начин през 2021 година. При пътуване в чужбина влакът е използван като транспортно средство за пет процента от пътуванията.

Независимо от избрания вид транспорт, най-популярните дестинации за пътуване зад граница през 2021 г. са били Италия (16 процента), Австрия (15 процента) и Испания (11 процента).