Окончателни оферти в конкурса на два етапа за продажбата на 30 159 броя акции, представляващи приблизително 99,99% от капитала на "България Ер" ще се подават до 14.00 часа на 5 октомври 2006 г, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за приватизация.

С това АП стартира заключителния етап от двустепенния конкурс, в който и двамата кандидати "Балкан Хемус Груп" и "Еър Уан - България", подали предварителни оферти, са допуснати до участие.

Критериите, по които ще се оценяват офертите са съгласно приетата от Народното Събрание Стратегия за приватизация на "България Ер" ЕАД, като окончателната покупна цена, която кандидатите ще предложат за продаваните акции не може да бъде по-малка от 10 млн. лева.

Двете компании могат да подават запитвания и искания за разяснения по конкурсната процедура до 29 септември 2006г, както и да извършват огледи в дружеството в срок до 28 септември тази година.

Подаването на окончателните оферти ще бъде възможно до 14.00 ч. на 5 октомври 2006 г.