Екип на испанската фирма "Грийн фуел" огледа последните терени край Плевен, където има намерение да построи фабрика за биодизел и биоетанол.

Очаква се строителството на фабриката да е една от най-големите инвестиции в Плевенска област. Става въпрос за инвестиция от над 70 милиона евро и за изграждането на два завода, заедно с няколко допълнителни помощни стопанства.

Екипът на испанската фирма е посетил над 10 терена в Плевенска област, имал е бизнес срещи в Гулянци, Кнежа, Долна Митрополия и Плевен, разгледал е и пристанището в Сомовит, съобщи електронното издание "Бизнесът в Плевен".

В разговорите е било постигнато споразумение в бъдещото строителство на заводите и помощните стопанства да участва плевенският бизнес. На среща със земеделски производители са били обсъдени параметрите на нуждите от суровини, които ще имат двата завода.

Антонио Алвеар, делегиран представител на "Грийн фуел", обяснил, че в заводите ще бъдат произвеждани 110 хиляди тона биодизел и 60 хиляди тона биоетанол.

За производството на биодизел се ползват суровини основно от етеричномаслени култури, а за производството на биоетанол - от зърнени култури. За производството на заложените количества биодизел ще са необходими около 250 хиляди тона маслодайни култури, а за производството на биоетанол - около 100 хиляди тона зърнени култури.

Поне 200 декара трябва да е теренът, но който ще бъдат изградени мощностите. Такива терени обаче в Плевенско няма и затова вероятно заводите ще бъдат изградени на различни площадки.

За ресурсното осигуряване на суровините за производство пък вече са започнали разговори и с областните управители на съседните на Плевен области - Враца, Монтана, Велико Търново и Русе.

Плевенска област е била избрана, заради потенциала й - производство на основните суровини и близост до река Дунав, необходим транспортен канал.