Котировките на хлебното зърно в позиция "продава" се стабилизираха около нива 210 - 215 лв/т. като са тествани максимални позиции и над 215 лв/т. до 225 лв/т. основно за пшеницата с добри хлебопекарни качества, като най-качественото зърно достигна и цена от 235 лв/т., съобщават от Русенската стокова борса.

С известно изоставане се повишават и котировките в позиция купува, но все пак е отбелязан ръст с 10-15лв.т и достигат 210лв/т.-215лв/т за хлебна и 180-195 лв/т. за пшеница с "гранични" за фуражна качествени показатели.

Очевидно активния износ на зърно - вече над 720 хиляди тона, е основният фактор за повишението на цената.

Друг фактор, повишаващ цената на качественото зърно, е определено влошените хлебопекарни показатели на преобладаващото количество от предлаганата за продажба пшеница - това показва анализа на редовната борсова сесия от 03-05.10. 2006г.

Достигнати са ценови нива, характерни за по-късен период - декември-февруари. Мнението на РСБ е, че тази тенденция ще се запази и се очаква психологическата граница от 250лв/т. качествено зърно да бъде много скоро премината.

Продължава да държи стабилни ценови позиции царевицата 185-200 лв/т. След като станаха ясни в известна степен количествените показатели на реколтата от маслодаен слънчоглед, пазарът реагира адекватно като снижи котировките съответно купува до нива 300-320лв/т. и продава 320-340лв/т., с преобладаващи позиции "продава".