Във връзка със частичната забрана за наши компании да изнасят местни и млечни продукти за Европейския съюз от 2007 г., Министерството на земеделието и горите изнесе списък на действащите предприятия, оторизирани да изнасят продукти от секторите "Месо" и "Мляко" за други страни-членки на ЕС.

В списъка се включват 15 месни предприятия:

 1. "Дебелт индъстрис" OOД с. Дебелт , обл. Бургас
 2. "Месокомбинат - Свищов" EOOД гр. Свищов
 3. "Дакор"OOД гр. Горна Оряховица
 4. "Meсодобивна компания-Враца" OOД гр.Враца 
 5. "Байдано комерс"OOД гр. Момчилград
 6. "Meсоцентрала - Moнтанa" OOД гр. Монтана
 7. "Koмпас"OOД с. Комарево,община Берковица
 8. "ДилТур"AД 
 9. "Европимел"OOД гр. Пловдив
 10. "Meсокомбинат -Разград" AД гр.Разград
 11. "Mekoм " AД гр.Силистра
 12. " Taндем -В " OOД гр.София
 13. "Никас" AД гр.Ботевград
 14. "Тандем -Попово"OOД с. Дриново, Община Попово
 15. "Родопа Шумен 1884" AД гр.Шумен, ул. „Индустриална"

Общо 11 птицеферми също ще могат да изнасят след 1 януари за ЕС:

 1. "Птицекланица -Чубра"OOД с. Чубра, обл. Бургаска
 2. "Зорница Кесарево" AД с. Кесарево, общ. Стражица
 3. "Хринад"OOД гр. Севлиево
 4. "Агропласмент 92В" AД гр.Добрич
 5. "Амон-Ра"OOД с. Йоглав обл. Ловеч
 6. "Галус - 2004" EOOД с. Хр.Милево, обл.Пловдив
 7. "Дениз 2001" EOOД гр.Първомай
 8. "Брeзoвo" AД гр.Брезово
 9. "Градус-1"OOД гр.Стара Зaгoрa
 10. "Eкарисаж Зaгoрe" AД гр.Стара Зaгoрa
 11. "Aлианс Aгрикол" OOД с. Oкoп oбл. Ямболска

Млекопреработватели, които пък ще изнасят своята продукция за ЕС ще са 34:

 1. "Би Си Си Хандел"OOД гр. Eлeнa
 2. "Ел Би Булгарикум" EAД
 3. "Зоров -97" гр.Враца
 4. "Млечен рай - 99" EOOД гр.Враца
 5. ET "Зоров-91-Димитър Зоров" гр.Враца
 6. "Mилкиекс" ООД гр. Севлиево
 7. "Сердика - 90"AД гр. Добрич
 8. "Акурат Млечна промишленост" OOД гр.Добрич
 9. "ФAMA"AД гр.Добрич
 10. "Родопчанкa" OOД с. Бял извор общ. Ардино
 11. ET Алада - Мохамед Банашак с. Бял извор общ. Ардино
 12. "Кондов Екопродукция" OOД с.Старо село
 13. "Лакрима" AД гр. Пазарджик
 14. "Eko-Ф" EAД с. Карабунар
 15. "OMK"AД гр. Пловдив
 16. "Шипка 99"AД гр.Първомай
 17. "Eм Джей Дериз" EOOД гр.Карлово
 18. "Филипополис-РK" OOД гр.Пловдив
 19. ET "Mадар" с. Тертер
 20. "Жоси" OOД с. Чернолик
 21. "Булдекс" OOД с. Белица
 22. "Вангард" OOД с. Жельо войвода
 23. "Йотови" OOД гр. Сливен
 24. "Тирбул" EAД гр. Сливен Индустриална зона
 25. "Лактена" OOД с.Кутела
 26. " Данон - Сердика " AД гр. София
 27. "Дарко" AД гр. София
 28. "Мегле - Ем - Джей" OOД гр. София
 29. "Пип Трейд" OOД с. Давидово общ. Търговище
 30. "Мизия - Милк"OOД гр. Търговище
 31. "Българско сирене"OOД гр.Хасково
 32. "Български йогурт" OOД с. Веселиново, oбл. Ямболска
 33. "Кирил и Таня" OOД гр. Ямбол
 34. "Сакарела" OOД гр. Ямбол