Мюнхенският застрахователен концерн Allianz има намерение да погълне френския застраховател AGF, както и Allianz Leben. От Allianz съобщиха интерес към оставащите 42.4% в AGF и все още разпръснатите 9 % в Allianz Leben.

За въпросните 42,4 % от акциите на AGF най-големият застраховател на Германия предлага € 9,8 милиарда в налични и акции. Това съответства на стойност от 126,43 евро за една акция на AGF,, премия 19,1% върху сегашния курс. За да погълне изцяло френския застраховател, Allianz заяви, че насила ще изтласка последните останали акционери от предприятието или ще извърши сливане на AGF с Allianz.

AGF е номер три в застраховките при повреди и злополуки във Франция. Освен това позицията на компанията в Южна Америка, Ливан и Египет е много добра. Сега всяко пето евро, спечелено от премии по злополуки и щети, е тяхно.

При интеграцията на AGF и Allianz ще остане „отвън" френският кредитен застраховател Ойлер Хермес.

При това мюнхенските застрахователи искат да изкупят оставащите девет процента от акциите на Allianz Leben. Офертата е € 750 за акция, или премия от 19.9% по курса за изминалите шест месеца. Големият немски животозастраховател има дял от над една четвърт в световните премии, които Allianz печели годишно в тази бизнес област.

Allianz обаче ще трябва да се постарае при пълното поглъщане на дъщерното дружество AGF във Франция и на животозастрахователното дружество в Щутгарт да не ползва капиталовия пазар. Няма да има повишаване на капитала - заявила е говорителка от Allianz. Финансирането на поглъщането ще се осъществи с вече събрани средства.

За транзакциите Allianz ще отдели близо € 10.5 млрд. - почти 3 млрд. ще са в акции, останалата част от „вътрешни" пари. Поглъщането ще засили позицията на Allianz както на ключовите й пазари, така и в ключовите й бизнес-области, са обяснили от компанията.