Освен „шамари" през тази седмица, България получи и една положителна оценка. Изследване на PricewaterhouseCoopers ни нарежда сред най- привлекателните райони за капиталовложения в сектора на услугите. В класацията на консултантската компания страната ни заема пето място според индекса EM20.

Индексът отразява атрактивността на развиващите се пазари от гледна точка на риска и възвръщаемостта, които чуждестранните инвеститори могат да очакват на всеки един от тях.

По отношение на инвестиции в производство страната ни се нарежда на второ място след Египет.

Високата позиция на България е отражение на среден ръст на БВП от 5,5% от 2000 г. насам. Постъпленията на преки чуждестранни инвестиции са се увеличили с близо 400% между 2000 и 2006 г. до 5,2 млрд. долара, като сред инвеститорите са глобални компании като Hyundai, Carlsberg а American Standard.

За инвеститорите проблем представляват сравнително високото ниво на корупция, организираната престъпност и недостатъчно добре развитата инфраструктура, пише в анализа на експертите.

По отношение инвеститорите от сектора на услугите БВП на България е достатъчен, за да я задържи сред топ 5 най-привлекателни дестинации.

Румъния изпреварва България по отношение атрактивност за инвестиции в сектора на услугите, нареждайки се на четвърто място. По този показател на първо място е Полша, следвана от Чили и Русия.

Лидерската позиция на Полша се дължи на сравнително по-ниските доходи от населението в сравнение с други страни от индекса и ниския политически риск на страната.

PwC определя България, Сърбия и Румъния като "златен триъгълник" по отношение на потенциала им, който предоставят за чуждите инвеститори. И трите страни се нареждат в топ 7 най-привлекателни локации за инвестиции, както в производство, така и в различни услуги.