На пресконференция в рамките на най-голямото световно изложение за професионалисти в туризма World Travel Market председателят на Държавната агенция по туризъм Марио Ал-Джибури представи България като туристическа дестинация.

12,5% от БВП на страната генерира туризмът, като 9% са от международен туризъм. Директно заетите в туризма в България са 170 000 души, но заедно със съпътстващите туризма сектори заетостта, която осигурява туризмът е на 300 000 души.

България е красива страна с уникална 13-вековна история, много културни забележителности, 7 от които заедно с 2 парка са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, подчерта председателят на ДАТ.

България има ресурс за развитие на целогодишен туризъм. Марио Ал-Джибури запозна участниците на пресконференцията с различните туристически продукти, които развива страната - отдих и възстановяване в морските курорти на 376-километровата брегова ивица, културен и исторически туризъм, еко, винен, приключенски и спортен-туризъм, СПА и балнео, голф и ски-туризъм, както и конгресен и други видове туризъм.

В България има над 550 минерални извора с температура на водата от 37 до 101 градуса по Целзий, здравословен морски и планински климат, модерна база за настаняване
Великобритания е много важен пазар за България, подчерта председателят на ДАТ. От 2000 до 2005 г ръстът на броя туристи, идващи в страната е най-голям в сред основни пазари - 43%.

България търси партньори в Обединеното кралство и Ирландия за публично-частни партньорства, за съвместно участие в проекти на ЕС, партньори за българския бизнес, за обмяна на опит и ноу-хау в сферата на професионалното развитие, маркетинга и рекламата, туристическите политики, практиките в категоризацията и регистрацията, каза Марио Ал-Джибури.

Специален гост на пресконференцията беше Лорд Антъни Сейнт Джон оф Блестоу.

На конференцията Джибури заяви, че бюджетът на Държавната агенция по туризъм за 2007 се удвоява, но той е все още недостатъчен за добра национална реклама на България като туристическа дестинация.

Припомняме, че за 2006 бюджетът на ДАТ беше 6.2 млн лв.

Днес България ще представи възможностите си за СПА и балнео-туризъм. Презентацията ще върви през целия ден в специално наета за целта отделна от българския щанд зала.

В рамките на изложението Марио Ал-Джибури и заместник-председателят на ДАТ Станислав Новаков се срещнаха също с генералния директор на Федерацията на туроператорите във Великобритания Андрю Купър. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и бяха поставени някои проблеми, които срещат британските туристи у нас.

Двете страни се договориха за организирането на семинари в България преди зимния и летния сезон, на които да участват представители на бранша у нас и британски туроператори. За периода януари - септември България е посетена от 379 713 туристи от Великобритания, което представлява ръст от 11.05% спрямо същия период миналата година.

Заместник председателят на Румънската агенция по туризъм Ливия Шима и председателят на ДАТ обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на туризма. Беше разгледана възможността двете страни заедно да се рекламират на далечните пазари, стартирайки от Далечния изток. При далечни пътувания голяма част от туристите искат да посетят повече от една страна.

96% е ръстът в броя на румънските туристи у нас за периода януари-септември в сравнение със същия период миналата година. Интересът на румънските медии към България беше голям с оглед големия брой румънски туристи у нас.