6,8% е ръстът при износа на облекло и текстил за първите 6 месеца на годината, обяви днес на пресконференция Петко Шишков, председател на БАПИОТ. Тези цифри са обнадеждаващи за развитието на текстилната индустрия, предвид спада в бранша, който беше отчетен за същия период на миналата година.

Този ръст се дължи и на количествените ограничения за вноса в Европа на текстил и облекла от Китай, въведени в края на миналата година. Обратът е усетен още към края на 2005 г. Смятам, че негативната тенденция е обърната трайно, заяви Шишков.

Милиард 720 млн. лв са реализирани от износа на текстил и облекло за първите 6 месеца  годината. По-големият дял е на облеклото, който има ръст от 5,5% в сравнение със същия период на миналата година.

Търговският баланс - разликата между нивата на вноса и износа е 308 млн. лева и е нараснал в сравнение с миналата година с 21%. Текстилният бранш е един от малкото в България, където търговският баланс е положителен, каза още Петко Шишков.

На фона на общия търговски дефицит у нас, нашата индустрия се явява един генератор на свежа валута за страната, смята Шишков. По неговите думи браншът се явява и най-големият индустриален работодател у нас.

Структурата на износа се запазва. Най-големият пазар, потребител на наши изделия, е ЕС. Италия  държи първенството, след нея веднага са Гърция и Германия.

Извън ЕС с най-голям пазар на наши стоки от сектора е Турция, след нея е Румъния, като транзитен пункт в износа към страните от ЕС.