Г-н Неновски, започна ли работата по третия доклад за президента на републиката и кои ще са акцентите в него?

Да, и нещата вече са по-лесни, защото имаме опита от миналите години. Новият доклад ще бъде посветен на проблемите и перспективите пред социалните системи в България, разбира се, отново видени през погледа на членството ни в ЕС. Става въпрос за връзката между солидарността и евроинтеграцията, за това как се разпределят ползите и разходите между различните социални групи. В доклада ще бъдат представени анализът на пазара на труда, на разпределението на доходите на населението, на бедността и безработицата. Ще се изследват състоянието на социалното и пенсионното осигуряване, системите за социално подпомагане, здравеопазването и здравното осигуряване, образованието и други. Ще бъдат направени анализи и прогнози за развитието на публичните финанси (бюджет и дълг) при избор на различни социални модели на развитие.

Какви са принципите, върху които се гради докладът?

Първо ще кажа какво не е докладът. Той не е икономическа програма на политическа партия, не е програма на правителство и не е предизборен документ. Второ, какво е и какво цели докладът? Докладът всяка година фокусира определена актуална тема от развитието на икономиката на страната (миналата година в центъра на вниманието бяха поставени еврофондовете) и обобщава най-добрите анализи, направени през година от различните икономически екипи и отделни автори от България и от чужбина. Участниците в екипа са експерти, работещи в избраните области и правили вече емпирични разработки. Разбира се, ние се стремим да има свързаност и логичност в доклада, но отделните теми в доклада може да се разглеждат и самостоятелно. Трето, докладът не бива да бъде прекалено теоретичен и абстрактен. Това се диктува от характеристиките на българската публика. Но (и на това държа) докладът се чете в чужбина, което поставя определени изисквания за качеството на аналитичните методи. Аз лично съм се убедил в популярността на доклада в чужбина (международни финансови институции, инвестиционни банки, аналитични центрове и др.). Така че ние ще продължаваме да търсим баланса между разбираемост и научност.

Кажете нещо повече за съдържанието на доклада.

Ще спомена само, че ще представим много интересни материали за пазара на труда в България и Румъния, карта на бедността в страната и др. Имаме много добър екип, който подготвя раздела за здравеопазването (включително и практикуващи лекари), както и в областта на пенсионната система. Ще бъде представен анализ на ефективността на публичните разходи, както и интересни стимулационни прогнози за развитието на публичните финанси (бюджет и дълг) при различни сценарии на присъединяване към еврозоната. Подобни анализи са направени за новите страни членки, ние ще направим и за България. Пак повтарям, логиката на доклада следва тази на докладите от миналите години, всеки проблем да се разглежда през призмата на конвергенцията и сближаването на нашата икономика с европейската.

Има ли връзка между доклада и президентските избори, които предстоят?

Не, няма. Основните теми и идеи на доклада са обсъдени с президента отдавна и подготовката на доклада си върви по каналния ред - той трябва да е готов в края на ноември и да бъде обсъден през януари. Надявам се, че който и да спечели изборите, ще продължи и ще развие разработването на икономическите доклади, чието начало бе поставено от президента Първанов.