Днес в хотел „Шератон" министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие националния форум на тема "Публично-частно партньорство и високи технологии в здравеопазването", съобщиха от пресцентъра на МС.

Ще се дискутират въпросите, свързани с кооперирането на частния бизнес и обществените структури в полза на обществения интерес.  Ще бъдат представени и най-добрите български и международни практики в областта на публично-частните партньорства и приложението им в областта на високите технологии в медицината и здравеопазването.

Разработването на електронни здравни карти, предоставяне на здравни услуги он-лайн и изграждането на информационни мрежи в областта на здравеопазването - основни задачи на приетата от правителството Национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване (2007 - 2013 г.).

Форумът се организира от Министерството на здравеопазването.

В него ще вземат участие водещи експерти от Великобритания, Северна Ирландия и Франция, представители на Парламентарната комисия по здравеопазване, и др.

Конференцията се провежда с подкрепата на Европейската комисия, General Electric Healthcare и Cisco Systems - Bulgaria.