Няма промяна в прогнозата за цените на природния газ, искани от „Булгаргаз", но предложението на държавната компания за увеличение от около 7% все още не е разгледано, тъй като в комисията се очаква да бъдат внесени конкретни данни. Това заяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев, цитиран от репортер на News.bg по време на днешното обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин.

Семерджиев посочи два основните фактори, които трябва да се вземат предвид при определяне на цената на природния газ - котировките на стоковите борси и курса на долара, а останалите елементи се следят непрекъснато.

Семерджиев подчерта, че в ДКЕВР трябва да получат конкретните данни, за да преценят доколко са достоверни и дали водят до исканото увеличение на цената. По думите му очакванията на комисията са били, че от „Булгаргаз" ще поискат увеличение от около 3-4%.

Семерджиев обясни, че определянето на цените на газа всяко тримесечие става и въз основа на изпълнението на параметрите, които са заложени в предишното тримесечие. По думите му колкото повече време минава, толкова по-точно ще бъде определянето на цените за следващите три месеца.

Председателят на ДКЕВР не се ангажира дали от 1 юли цената на газа ще е по-висока с 3-4%. "Ние винаги определяме цени на реални неща", подчерта Семерджиев.

Ако поскъпването на газа е близо до 7%, заедно с предишното увеличение, което не се е отразило в цените на топлинната енергия, комисията ще направи корекции и за топлинната енергия. Тя ще бъде индивидуална за всеки ТЕЦ, но няма да бъде повече от 3% за топлинните дружества от 1 юли, посочи Семерджиев.

Според него не може да се каже каква ще бъде цената на нощната и дневната електроенергия, като тенденцията е за много леко завишаване на нощната тарифа. Председателят на ДКЕВР обясни, че това по принцип означава леко понижаване на дневната тарифа, тъй като двете тарифи са взаимно свързани.

Конкретните цени ще бъдат обявени, когато са готови анализите. Семерджиев призова да се изчака до 22 юни, когато ще се проведе кръгла маса и отново ще бъдат подробно обсъждани цените на тока и парното. Цената на енергията от конвенционалните енергии не поскъпва, дори поевтинява, каза още той. Семерджиев обясни, че с нея се компенсират добавките, които трябва да се заплащат от цялото общество. Те са три вида - подпомагане изграждането на ВЕИ, за енергията от когенерацията - високо ефективното комбинирано производство и по дългосрочните договори за Марица Изток 1 и Марица Изток 3.

Запитан как ще коментира проекта за Закон за енергетиката Семерджиев каза, че първо той трябва да мине официално за обсъждане през ДКЕВР и тогава ще може да каже конкретното си становище, но призова да не се говори за предположения.

Шефът на ДКЕВР посочи, че не се плаща наем електромер, а постоянни такси за постоянни услуги. По думите му как ще се нарече това е съвсем отделен въпрос.

На въпрос дали са готови глобите за ЧЕЗ за липсата на присъединяване той каза, че вече са изпратени две наказателни постановления. Готови са и другите девет и се предвижда подготвяне на още допълни на минималната сума от 20 000 лева.

Според него големите суми не могат да имат ефект. „Важно е, че ЧЕЗ работят по въпроса, съставят графици за изкупуване на съоръженията на потребителите и ние имаме ясно виждане как трябва да се реши този проблем. Трябва обаче и ЧЕЗ да реагират адекватно, за да могат да успокоят всички потребители, които очакват от тях уреждане на отношенията си по въпроса за съоръженията за присъединяване", заяви той и допълни, че ДКЕВР няма да спре този процес, докато ЧЕЗ не си уреди отношенията с потребителите.

Ангел Семерджиев коментира и доклада на ЕК, в който се твърди, че регулаторът не е независим. Председателят на ДКЕВР посочи, че е много добре запознат с него. Не става въпрос за препоръки, а за едно предположение, за което ние сме подготвили много дълъг отговор с много подробно обяснение защо считаме, че това не е правилното заключение, обясни още той и допълни, че вчера това обяснение е предвижено по съответния ред.