На мястото на бившите казарми в Добрич може да изникне нов бизнес парк, научаваме от електронния „Нова Добруджанска трибуна". Проектът може да се реализира на два етапа и ще струва общо 120 милиона евро.

Добрич предлага най-голям терен за развитие на съвременна индустриална зона по сравнение с която и да е друга българска община, твърдят проектантите. Тяхната разработка вече е готова и предвижда бизнес зоната да заема 43 хектара площ на мястото на бившите казарми.

Изграждането на бизнес парка ще се осъществи като публично - частно партньорство. Общината ще регистрира акционерно дружество с външен инвеститор, като участието й в съвместното предприятие ще бъде с апортно срочно право на строеж върху земята, която й бе прехвърлена от Министерството на отбраната след закриване на военните поделения.

От общата сума €120 млн., в първия етап в периода 2008-2009 г. ще бъдат вложени 31 милиона евро за изграждане на промишлена инфраструктура. Сумите трябва да бъдат заплатени от външния инвеститор, който ще получи клас „А" от българската агенция за инвестиции. Очаква се държавна субсидия. Възможно е финансиране и по оперативната програма Регионално развитие

На втория етап, от 2009 до 2010 г., трябва да се вложат други 90 милиона евро за изграждане на производствените мощности и останалите предвидени обекти. По план бизнес паркът ще започне да генерира печалба от 2019 година.

Проектантите са предвидили в бизнес парка също и спортни съоръжения, детска градина, юридически, информационни, проектни, канцеларски и други услуги. Според авторите на плана за Добрички бизнес парк, там трябва да се изгради газова ТЕЦ, както и предприятия за изработване на опаковки за търговската мрежа и за производство на строителни изделия.

Кметът на Добрич Детелина Николова обяснява, че за пръв път идеята е представена преди две години по време на панаир в Мюнхен. Предстои презентация и на други национални и международни форуми. Николова изтъква, че за разлика от други общини, които също са получили имоти от Министерството на отбраната, общината в Добрич предпочита да не разпродава терена, а да го реализира като бизнес парк.

Снимка Иво Мирчев