Съгласно данните от официалната статистика на НСИ, общият доход на едно домакинство се е увеличил до 640.77 лв, което представлява близо 26% увеличение спрямо миналата година.

Почти половината от доходите на домакинствата у нас идват от работна заплата (48.8%), останалана част са от пенсии (22.7%), доходи от домашно стопанство (5.5%) и други доходи (6.1%).

Интересно е да се отбележи, че дялът на доходите от продажби на имущество е скочил с почти 3 на сто.

През юли 2007 год. средно разходите за едно домакинство възлизат на 644.70 лв. Според изнесените данни, най-много сме харчили за храни и безалкохолни напитки (36.7%), като средно всяко домакинство е давало по 236.39 лв.

С близо 6 лв. по-малко сме реализирали за ток и горива, като за всяко домакинство разходите възлизат средно на 70.56 лв или 28. 03 лв. на лице. Данъците, които формират 2.4% от разходите на домакинствата са натежали с 4 лв. повече на домакинския бюджет.

Можем да твърдим, че през юли сме се хранили малко по-здравословно тъй като сме консумирали с 0.6 кг по-малко хляб и сме намалили потреблението на захар- с 0.1 кг. отколкото миналата година.

Закупили сме с 1.2 кг по-малко зеленчуци, но пък за сметка на това сме увеличили консумацията на плодове с 2.1 кг.

Независимо от високата инфлация и повишаването на цените на млечните продукти, няма промяна в потреблението на сирене. И през този месец средно на лице от домакинство се пада по 1 кг сирене.