Според Международния фонд за земеделско развитие към ООН, през 2006 год. над 150 млн. емигранти от 162 развиващи се страни са изпратили общо над 301 млрд. долара на своите семейства.

Благодарение на паричните преводи нивото на бедността значително е намаляло, като най-силно това е повлияло върху неразвитите селски райони. Там обикновено достъпът до кредит е почти невъзможен.

Индия и Мексико са страните с най-голям приток на емигрантски пари, като в икономиката на всяка една от тях през 2006 год. се вливат средно по $24.5 млрд. Независимо от това тези суми покриват едва 3% от БВП.

За разлика от тях, Гвинея-Бисау силно разчита на преводите зад границата, защото те формират почти половината от брутния вътрешен продукт на страната.