Британската компания Ernst & Young е избрана за международен одитор на Българската народна банка (БНБ) за периода 2015 - 2017 г. Това решение взеха от Управителния съвет (УС) на финансовата институция.

Родното законодателство предвижда финансовия отчет на централния трезор за всяка година да се заверява от международен одитор, като той се избира след обявяването на обществена поръчка за период от три години.

През последните години от Централната банка избираха за извършването на тази дейност KPMG. Името на компанията обаче беше замесено в казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ), след като именно тя беше заверила отчетите на банката.