Започва поредната проверка на Европейската агенция за безопасност, която трябва да оцени експлоатационната годност на авиобазите и самолетите в страната, съобщи Дарик Радио.

Проверката е по повод критиките на Европейската комисия, отразени в последния мониторингов доклад.

В него беше поставено условие, България да предложи коригиращ план за действие, за да се отстранят всички недостатъци и авиацията ни да отговори на европейското законодателство.

В доклада беше посочено, че, ако страната ни не изпълни препоръките в областта на авиационната безопасност, летателната годност и техническото обслужване, има опасност Европейската комисия да ограничи достъпа до вътрешния авиационен пазар.