Общината в Шумен получи висок кредитен рейтинг от "GLOBAL RATINGS", само 10 процента е измереният риск за инвеститорите, съобщи представителката на агенцията Кристин Ганчева, цитирана от ПозвънетеНовини.

Тези кредитни рейтинги ще бъдат задължителни условия за общините след приемането ни в Европейския съюз за допълнително финансиране по различни линии.

Оценките са разбираеми и ще се гледат от всеки наш или чужд инвеститор.

Дългосрочият кредитен рейтинг на община Шумен, изготвен от сертифициращата организация е АА (стабилна перспектива), а краткосрочният е А2, което също е много стабилна перспектива, посочиха от агенцията.

Само 10 процента е измереният риск при инвестиции в шуменска община, обяви още Ганчева.

Според рисковата скала на агенцията за най-малкото ниво на кредитен риск от 0 до 10% се присъжда А3, от 10 до 20% - А2, от 20 до 50% - А. При риск до 75 на сто се дава ВВВ, до 100 % е само В и над 150 на сто риск - D.

Припомняме, че през 2005 г. община Шумен емитира облигации с номинал 1000 лв. с лихвен купон 8.7% годишно и отчете добър бизнес климат.

Сертификатът за кредитния рейтинг ще бъде връчен официално на кмета между 10 и 15 октомври в София.

Такива рейтинги досега имат само София, Варна, Благоевград и Стара Загора.