Макар че сесията приключи с изравнен брой покачващи и падащи позиции, всички борсови индекси затвориха на отрицателна територия, отбелязвайки нови леки понижения.

Най-малък бе спадът за BG40, който се установи с 0.15% по-ниско на 250.87 пункта, докато BGTR30 изгуби 0.35% до 658.43 пункта, а SOFIX - 0.37% до 1017.03 пункта. Най-голяма пък бе загубата за BGREIT, който падна с 1.81% до 86.09 пункта.

Дневният оборот на БФБ достигна 4.61 млн. лв.

Значителен принос за сравнително по-големия днешен обем имаха сделките с книжата на Химимпорт, които формираха над половината от оборота от редовната търговия с акции.

Дружеството отново се нареди сред най-ликвидните, като в реализираните с акциите му 57 сделки за над 217 хил. лота успя да се задържи на положителна територия, прибавяйки 0.037% към средната си цена.

Много активна днес бе и търговията с акции и на Индустриален Капитал Холдинг, които в рамките на 58 сделки повишиха средната си цена с 2.88% до 7.32 лв. за брой.
Желание за покупки имаше и по позицията на Топливо, което се изстреля със 7.33% до 16.69 лв. за акция.

Енемона пък прибави едва 0.13% след оповестената днес нараснала консолидирана печалба за шестмесечието.

На положителна територия приключи търговията и за Монбат и Холдинг Пътища
с повишения между 1 и 2%.

Трейс груп Холд, обаче, загуби 2.40%. На отрицателна територия за пореден ден бе и Софарма, -1.65%, а разпродажба на акции на Полимери пък го отведе с цели 8.20% по-ниско.

След дванайсет сесии на покачване, Доверие ОХ днес също се оказа на червено с лек спад от 0.72%.

При много голям интерес премина сесията на пазара на компенсаторни инструменти. Отново най-търгувани бяха поименните компенсационни бонове, с които бяха реализирани цели 136 сделки на стойност 736 хил. лв., а средната им цена достигна 0.46 лв., или с 12.44% по-високо от вчера.

Скок имаше и за компенсаторни записи и жилищните компенсаторни записи, поскъпнали със съответно 6.53% и 4.42%.