Експерти на РИОСВ - Русе реагираха на сигнал за змии в административна сграда в промишлената зона на града.

Експертите на РИОСВ - Русе се отзоваха на сигнал за змии в административната сграда на "Индустриален парк"- Русе в местността "Слатина" вчера.

Извършена е съвместна проверка с представител на Регионален исторически музей - Русе (РИМ). Експертите са констатирали, че в ниша, разположена под стълбището на  администативната сграда има "мъртвило" на зимуващи змии, съобщават от РИОСВ-Русе.

С кука са заловени три възрастни екземпляра със средна дължина около 1.5 метра. Змиите са от вида смок - голям стрелец  (Coluber jugularis). Защитени са от Закона за биологичното разнообразие. Не са отровни.

Ще бъде извършена повторна контролна проверка на сградата, за да се установи дали има още зимуващи екземпляри.

В края на седмицата защитените видове ще бъдат освободени в природата, съгласно изискванията на закона.