Багиана ООД е продало участието си в капитала на Холдинг Кооп Юг АД(4CG), съобщиха от емитента. Продажбата на акциите е станала на 25.02.2015 г. Акциите са 623 882 броя и представляват 22.40% от уставния капитал.

Купувач на акциите е Иновейшън трейд ЕАД, се казва още в прессъобщението от дружеството.

Вероятно сделката е сключена извън борсово, гъй като не е регистриран на регулиран или извън регулиран пазар на БФБ.