На редовно заседание Държавната комисия по ценните книжа реши от регистъра на публичните дружества и други емитенти да се отпише дружеството "Краностроене-Айтос" АД – Айтос.