Инвестиционната банка Morgan Stanley очаква влошаване на макроикономическите показатели на Гърция и на Турция.

Morgan Stanley предвижда рязко намаляване на темпа на растеж на икономиката на южната ни съседка Гърция до 3,2% през 2008 година и 2% през 2009 година, информира електронното издание „Репортер". Прогнозите на гръцките специалисти са по-оптимистични. Според тях икономическият растеж ще бъде 3,6% за тази година, а през следващата - 3,6%.

Инвестиционната банка прогнозира инфлация от 4,7% „Родината на Зевс" и 3,9% през 2009 година. Гръцкото правителство ревизира очакванията си за ръста на цените през тази година от 2,8% на 3,5%. Според Morgan Stanley е обезпокояваща тенденцията на растеж на дефицита по текущата сметка. Прогнозата на банката е, че дефицитът в платежния баланс ще достигне съответно 15,4% и 15,3% през 2008 г. и 2009 г. от БВП.

Публичният дълг се очаква да е 93,6% от БВП през тази година, а през 93,5% през следващата година.

Не са по-добри и прогнозите за турската икономика.

Очакванията на инвестиционната банка са ръстът на БВП в Турция да достигне най-ниското си ново от 7 години насам - 3,5%, а инфлацията  - 10,5% за 2008 година.

Политическата несигурност продължава да хвърля сянка върху макроикономическата ситуация на страната, твърдят експертите от банката.

Банката прогнозира икономически растеж от 4,5% и инфлация от 7,1% през 2009 година. Централната банка на Турция ревизира прогнозата си за ръста на цените за следващата година от 4% на 7,5%. За тази година е заложена инфлация от 4%.  

Morgan Stanley очаква дефицитът по текущата сметка да достигне 7% от БВП през тази година. Банковите експерти предвиждат през следващата година той да е 7,5%.  Прогнозата на централната банка на Турция за дефицита в платежния баланс е 7% за тази и следващата година.