Търговията на БФБ в четвъртък премина отново при слаба активност и преобладаващо песимистични нагласи. Търгувани бяха книжа по общо 103 позиции, от които 67 достигнаха по-ниска средна цена, едва 27 отбелязаха повишение, а 9 приключиха без промяна.

Негативната тенденция бе отразена и от всички борсови индекси, като най-голяма бе загубата за BG40, който загуби 1.56% до 239.31 пункта. SOFIX продължи да пада до 989.22 пункта, или с нови 0.69%, а BGTR30 отбеляза промяна от 0.39% до 646.24 пункта. Индексът на имотните компании BGREIT пък се озова с 0.19% по-ниско на 85.80 пункта.

Борсовият оборот, който бе формиран в резултат от днешната търговия си остана скромен, достигайки едва 2.96 млн. лв.

Начело на най-активно разменяните излязоха акциите на Софарма, чието пропадане днес доста се ускори до средно ниво от 3.78 лв. за бр., или с нови 5.59%. Това се случи в рамките на 132 покупко-продажби за близо 50 хил. лота.

Акциите на Химко също фокусираха голяма инвеститорска активност, като появилите се разпродажби по позицията върнаха цената им с 5.25% по-надолу до 0.21 лв.

Сред останалите най-търгувани позиции, червената си серия продължиха и Химимпорт, Зърнени храни България със спад между 1 и 2%, както и Каолин и Еврохолд България, макар и с по-малки понижения.
Евро Инс и Трейс груп холд, обаче, намалиха капитализацията си със съответно 2.38% и 4.04%.

Сред малкото компании на положителна територия бяха Доверие ОХ, Индустриален капитал холдинг, а също и ПИБ и КТБ.

В червено се оцветиха и търгуваните компенсаторни инструменти, като жилищните компенсаторни записи и поименните компенсационни бонове поевтиняха със съответно 0.26% и 0.25%, а компенсаторните записи останаха без промяна - с 1.82%.