Според последни проучвания на Евромонитор, пазарът на мобилни услуги в Турция бележи подем в резултат на увеличаващото се младо население, което оказва силно влияние върху потребителските пазари.

Според агенцията, броят на хората използващи мобилни телефони в Турция е нараснал до 208 % през последните 6 години. Докато през 2001 год. едва 16.1 млн. души са ползвали мобилни телефони, то през 2006 год. тази цифра драстично е скочила, достигайки 49.7 млн. потребители.

Значителният ръст в потреблението на мобилни услуги може да бъде обоснован с факта, че Турция има най-младото население в Европа, където през 2006 год. средната възраст е била 27.1 години.

В момента страната разполага с шестата по големина мрежа от абонати в света с над 11 милиона потребители под 25 години, които представляват един изключително доходоносен пазар за мобилните компании.

Все още обаче, ограничаващ фактор за растежа на мобилния пазар са високите данъци. В момента те формират 44 % от индивидуалните разходи, което нарежда Турция на първо място по високи нива на данъчно бреме сред 101 държави, според проучване на Световната търговска асоциация на мобилните оператори. Тази данъчна тежест, заедно със закостенелият пазар на труда и мощният сив сектор са основните спънки за развитие на пазара в Турция.

Независимо от това, след парламентарните избори през юли, се очакват по-задълбочени структурни и институционални реформи, които да подобрят конкурентноспособността и международните отношения на страната, което пък ще доведе до ръст в потребителската индустрия.

По предварителни данни населението на Турция ще увеличава своите темпове на растеж, в следствие на което до 2015 год. трябва да достигне 82.6 млн.

Освен това, потребителските пазари ще се раздвижат благодарение на намаляващата инфлация и ниските лихвени проценти, което ще доведе до покачване на средния месечен доход. През 2006 год. 36.3 % от домакинствата са имали доход над $10,000. До 2015 год. този процент ще нарасне до 45.9%, предвижда Евромонитор.