Министерският съвет прие доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов за дейността на междуведомствената работна група, създадена за концесията на автомагистрала "Тракия".

Работната група трябваше да предложи промени в постигнатите договорености с португалско-българския консорциум и да ги включи в допълнително споразумение към договора за концесията.

Съгласно подобрения текст на договора за магистралата се променят конкретните клаузи, за да изпълнят условията, зададени от правителственото през месец февруари.

Според новия текст в договора концесионерът трябва да поеме изцяло строителния риск и риска от наличност на услугата, като от договора трябва да отпаднат клаузите, предвиждащи държавна гаранция под каквото и да е форма.

Промените предвиждат първоначално договорената цена за строителство и рехабилитация на магистралата (Калотина-Софийски околовръстен път (Северна дъга)-Оризово-Стара Загора-Нова Загора-Ямбол-Карнобат-Бургас) да остане непроменена, а финансирането на проекта да бъде открито в срок не по-късно от 3 месеца след подписването на допълнителното споразумение.

Договорът предвижда още поетапно въвеждане в експлоатация на участъци от новото трасе на автомагистралата в съответствие с графика, който е неразделна част от договора за концесия.

Кабинетът упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнителното споразумение към концесионния договор за автомагистрала "Тракия".

Влизането на договора в сила е под условие и това ще стане след като Министерският съвет вземе ново решение след поискано становище от Евростат, относно договореното преразпределение на рисковете между концесионера и концедента.