Министърът на транспорта Петър Мутафчиев подписа днес в Брюксел Административно споразумение за сътрудничество между органите осъществяващи контрол на превозите на пътници и товари на страните: България, Белгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Австрия, Полша, Румъния и Великобритания, съобщиха от министерството на транспорта.

Церемонията беше ръководена от Волфганг Тифензее - федерален министър на транспорта, строителството и благоустройството на Федерална република Германия.

Административното споразумение за сътрудничество изменя и допълва административното споразумение, с което се създава организацията Euro Contrôle Route (ECR), което беше подписано на 5-ти октомври 1999 г. между държавите от Бенелюкс и Франция. Към тези държави впоследствие се присъединиха и Германия, Великобритания, Ирландия, Испания, Австрия и Полша.

С настоящия акт България от страна-наблюдател в организацията, придобива статут на пълноправен член.

Euro Contrôle Route (ECR) е група на органите, осъществяващи контрол  на превозите на пътници и товари, които работят заедно, за да повишат безопасността на пътя, устойчивото развитие, лоялната конкуренция и работните условия в автомобилния транспорт чрез дейности, насочени към спазване на съществуващите наредби.

Основната цел на това административно споразумение е постигането и запазването на единен стандарт за високо ниво на сигурност на автомобилния транспорт по отношение използването на търговски МПС в Европа.

В областта на това административно споразумение попадат и следните общи цели:

  • гарантиране на редовен и надежден обмен на информация;
  • разработване и изпълнение на координирани и единни действия между страните по тези документи и всички други заинтересовани лица, използвайки оптимално (наличните) технологии;
  • създаването на съвместни програми за обучение на инспекторатите и разширяване на трансграничния обмен на опит;
  • разработването на единни процедури за проверка;
  • постоянна консултация относно ситуацията в съответната сфера на действие и разработване на обща позиция във връзка с политиката за контрол в Европейския съюз и други страни, както и изготвяне на предложения и препоръки.