Производството на твърди горива през май на годишна база нараства с 3.9%, а на електроенергията - с 3.7%. Отчита се намаление в производството на пропан-бутан - с 29.4%, на автомобилен бензин - с 19.6%, и на дизелово гориво - с 26.5%. Няма изменение в производството на природен газ, съобщават от НСИ.

Производството на твърди горива през май спрямо април 2010 година нараства с 69.8% до 1 905 хил. тона и на безоловен бензин - с 0.7% до 144 хил. тона. Наблюдава се намаление на производството на дизелово гориво - с 4.9% до 155 хил. тона, на природен газ - с 10.7% до 392 хил. станд. куб. м, и на електроенергия - с 5.9% до 3 000 гВтч. Няма изменение в производството на пропан-бутан.

Доставките на твърди горива през май на годишна база също нарастват с 2.8%, на безоловен бензин - с 12.6%, и на електроенергия - с 0.3%. Намаляват доставките на пропан-бутан - с 20.0%, на дизелово гориво - със 74.0%, и на електроенергия - с 0.3%.

Доставките на твърди горива през май спрямо предходния месец нарастват с 57.4% до 2 049 хил. тона, на пропан-бутан - с 12.0% до 28 хил. тона, и на безоловен бензин - с 60.7% до 98 хил. тона.

Намаляват доставките на дизелово гориво - с 57.7% до 63 хил. тона, на природен газ - с 38.5% до 144 млн. станд. куб. м, и на електроенергия - с 6.5% до 2 363 гВтч.