Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил откри официално днес Граничния инспекционен ветеринарен пункт -"Пристанище Варна-Запад".

ГИВП-Варна е един от двата пристанищни входящи пункта на Черно море, които ще осъществяват ветеринарния контрол след 1 януари 2007.

На откриването присъстваха областният управител Петър Кандиларов, зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев, Генералният консул на Русия във Варна Аслан Джаримов, мениджърът по земеделие към делегацията на ЕК у нас Ива Стаменова, както и представители на местната власт и депутати.

Новият ГИВП Варна-Запад е специализиран за граничен ветеринарен контрол при внос и транзит основно от трети страни в ЕО на хранителни продукти за човешка консумация от животински произход (месо и месни, мляко и млечни, риба и рибни, консерви и заготовки), на суровини от животински произход, както и на фуражи и адитиви (добавки).

Продуктите от животински произход за човешка и нечовешка консумация ще се съхраняват в специализирани помещения при различен температурен режим.

Изграждането и оборудването на обекта е на стойност над 1,526 млн.евро, осигурени по програма ФАР и съфинансиране от страна на МЗГ.

Ветеринарният пункт на пристанище Варна - Запад е оборудван с всички необходими помещения и съоръжения за вземане на проби за лабораторни анализи и разделно съхранение на продуктите.

На новия ГИВП ще работят 16 официални ветеринарни лекари.