Нов петролен разлив с дължина около километър и ширина 200 м. бе открит късно снощи при Бяла, съобщиха от МСОВ.

За разлива е съобщил търговски кораб, като сигналът му е бил прихванат от системата за наблюдение на Морска администрация VTMIS.  Незабавно са уведомени всички служби.

Министрите на транспорта и екологията Петър Мутафчиев и Джевдет Чакъров разпоредиха спешни действия за локализирането и обезвреждането на разлива.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" следи движението на петролното петно. На всички кораби, намиращи се в непосредствена близост е разпоредено да извършват наблюдение.

В 4 часа сутринта към района на разлива са се отправили два катера на морска администрация Варна и Бургас.

След локализирането на разлива в почистването спешно ще се включи единствената специализирана структура, подготвена за подобни действия откъм море, "Поддържане чистотата на морските води", която взе активно участие и при обезвреждането на разлива при Галата.

Готовност за спешна намеса имат РИОСВ, Басейнова дирекция - Варна и Гражданска защита.