От януари 2007 година "Електроразпределение Столично", "Електроразпределение София Област" и "Електроразпределение Плевен", мажоритарна собственост на CEZ, ще разделят дейностите си по снабдяване и разпределение на електроенергия, съобщиха от чешката енергийна компания.

По този начин дружествата ще изпълнят законовото си задължение да отделят търговската си дейност от разпределението, за да осигурят условия за пълното отваряне на енергийния пазар през следващата година.

Дружествата ще прехвърлят всички дейности по снабдяване с електроенергия в нова компания - "CEZ Електро България", от началото на следващата година.

"CEZ Електро България" ще отговаря за покупко-продажбата на електроенергия и обслужването на клиентите. Електроразпределителните дружества ще останат само оператори на мрежата и ще продължат да изпълняват задълженията си по разпределение на електроенергия - управление и поддържане на мрежата, диспечинг, присъединяване на нови потребители и отчитане на потреблението, съобщават от дружеството.

"CEZ Електро България" ще започне работа от началото на следващата година. Оттогава тя ще е страна по договорите с клиентите. Това означава, че от януари всички клиенти на електроразпределителните дружества в Западна България ще станат клиенти на "CEZ Електро България". Юридическото прехвърляне ще стане автоматично, като не е необходимо потребителите да правят нищо в тази насока.

"CEZ Електро България" ще запази досегашния обхват и условия на предлаганите услуги и ще продължи да изпълнява всички дейности по снабдяване, които в момента се извършват от електроразпределителните дружества. Цените на електроенергията, продавана от новия снабдител, ще се определят от ДКЕВР, както е и в момента. Заплащането на потребената електроенергия от януари 2007 година ще става, както и сега: в съществуващите каси на електроразпределителните дружества, в клоновете на "Български пощи" ЕАД и по безкасов път. Възможностите за безкасово плащане - чрез банков превод, банкомат или през системата е-Pay, остават актуални. За разлика от сега обаче от януари 2007 година клиентите ще получават фактури и касови бележки за заплатена електроенергия от името на "CEZ Електро България", а не от Електроразпределение.

През 2007 година новата компания предвижда да отвори общо 31 центъра за клиенти в Западна България, които ще предлагат обслужване на едно гише. Паралелно с това се планира въвеждането на единна информационна система, която в бъдеще ще позволи заплащането на сметките за електроенергия от всяка каса на територията на Западна България, независимо от адреса на местоживеене. Работи се и за създаването на единен телефонен център за информация и справки, който ще обслужва всички клиенти на "CEZ Електро България".