Областната дирекция по безопасност на храните (БАБХ) в Силистра е издала разпореждане за прекратяване на дейността на месопреработващата фирма Меком АД(MKX), съобщават от economynews.bg, позовавайки се на Българска телеграфна агенция. Повод за искането е факта, че в складовете на Меком са открити 4.28 т негодно за употреба дълбоко замразено месо.
От Агенцията са казали, че срокът на годност на 20 кг от месото е изтекъл през 2009 г. Цялото количество негодно месо трябва да бъде унищожено.

Контролните органи проверяват дали под някаква форма част от него е стигнало до крайните потребители. Ръководителят на дирекцията д-р Георги Петров е съобщил, че има установени нередности в инфраструктурата на фирмата, по голямата част от които са в нуждаещите се от ремонт пунктове за приемане на животни. В тези пунктове не се изпълняват и изискванията за хигиена и хуманно отношение към животните. Дадени са предписания за отстраняване на нередностите, но д-р Петров не се ангажира с конкретни срокове за възобновяването на дейността на фирмата. "Меком" е една от големите фирми в Силистренска област и в страната.