Правителството реши да отнеме разрешението за промишлена обработка на тютюн на „Хасково Табак" АД, гр. Хасково, за срок от 12 месеца.

С решение на Хасковския окръжен съд №641/31.03.2006 г., се променя наименованието на фирмата на дружеството от "Хасково БТ"АД на "Хасково Табак" АД, прекратява се дружеството и се обявява в ликвидация със срок на ликвидация 18 месеца.

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, разрешението за промишлена обработка на тютюн може да се отнеме за срок от 12 месеца, когато срещу притежателя на разрешението за промишлена обработка на тютюн има започнало производство за несъстоятелност.

Решението на правителството се подкрепя и от факта, че през последните години дружеството драстично е намалило изкупуването на тютюн и промишлената му обработка.