Правно регламентиране на съжителството без брак предвижда новият Семеен кодекс, който депутатите приеха на първо четене, пише Радио Дарик.

Детето трябва да има установен произход още при раждането, е записано в мотивите на законопроекта. В новия Семеен кодекс правно се урежда и брачният договор, като сключването му се допуска, както в самото начало, така и по време на брака. Облекчава се процедурата по осиновяване. То ще се допуска без съгласие на родителя, ако той в срок от 6 месеца след настаняване на детето, без основателна причина, не го е потърсил.

Законопроектът беше одобрен въпреки становищата на Светия синод, Епископската конференция на католическата църква, Главното мюфтийство и Обединените евангелистки църкви, които не подкрепят признаването на т. нар. фактическо съпружеско съжителство.