Новите мерки, които предвижда Законът за акцизите и данъчните складове, ще доведат до 10 - 15 % увеличение на горивата, което ще се отрази на крайния потребител, твърди Димитър Тортопов от "Еко България" ЕАД на пресконференция, цитиран от агенция "Фокус".

Според Николай Белчев от "Петрол България" новите изисквания при операциите по превоз на горивата са свързани неминуемо и с технологични загуби, създават предпоставки за екологични щети и в крайна сметка разходи, които не са свързани с някаква добавена стойност за клиент.

Поскъпването може да се отрази на крайната цена след около три до шест месеца, но увеличението може да е между 20 и 30 стотинки за литър. Ако това увеличение на цената доведе до намаление на потреблението с 10%, то държавата може да загуби от акцизи около 200 млн. лв. Изчисленията на "Петрол" показват, че на всеки 2 лв. продаден литър гориво, държавата взима 1 лв. "И затова тя трябва добре да си направи сметката", предупреди финансовият директор на "Петрол" Цветан Димитров.

Единственият ефект е повишаване на разходите и затруднение на оперативната гъвкавост на компаниите. Спорен е ефектът върху събираемостта и приходите от акцизи, допълниха от асоциацията.

Янкулов обясни, че до момента е било разрешено в данъчен склад да се съхраняват стоки с предварително платен акциз и стоки с отложено плащане на акциз. Считано от 1 декември, с влизането в сила на новия закон, това е на практика забранено.

Няма отговор на въпроса - какво да правят фирмите с тези стоки, които имат с предварително платен акциз. Няма отговор и на въпроса - какво се случва със стока, която е на път, освен че това отново води до разходи.

Предложения, които направихме, за да стане законът по-работещ, и да се свие сивият сектор, не бяха чути, заяви Андрей Делчев - президент на Българската петролна и газова асоциация.

Текстовете на закона в частта му за петролния бизнес, значително увеличават бюрократичните тежести. Тежести, които не са адресирани към ограничаване на незаконната търговия, а обратно - създават такива.

Нека припомним, че промените в Закона за акцизите и данъчните складове предвижда и високи санкции. Освен това движението на акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз", задължително ще се осъществява с регистриран електронен административен документ. Митническите органи ще осъществяват проверка на данните в електронния административен документ и ще му определят уникален административен референтен код.

В Българската петролна и газова асоциация членуват най-големите дистрибутори на горива в България, сред които "Лукойл", "Петрол", "Шел", ОМВ, "Еко", "Ромпетрол" и други. Оборотите на фирмите от бранша достигнаха 18 млрд. лв. през 2008 г.