На общо събрание на акционерите на „Приста ойл" АД капиталът на дружеството бе увеличен с 11 630 800 лева, разпределени в 116 308 поименни акции с право на глас и номинал 100 лева всяка една от тях, съобщи Ruseinfo.

Общото събрание прие отчета на Управителния съвет за дейността и балансите за финансовата 2005 година. Новият Устав на „Приста ойл" АД е съобразен с новата акционерна структура и разпоредбите на Търговския закон.

За нови членове на Надзорния съвет на дружеството бяха избрани Джей Джонстън - главен изпълнителен директор на американския инвестиционен консултант „Грамърси Адвайзърс", и собственикът на „Електромашинари холдинг" Борислав Дионисиев.

На проведено заседание на Управителния съвет на „Приста ойл" АД за председател бе преизбран Пламен Бобоков. Нови членове на УС станаха Чавдар Данев, определен за заместник-председател по финансовата политика, Христо Савчев - заместник-председател по административната политика на УС и Джейсън Лил Кук - вицепрезидент на "Грамърси Адвайзърс".