"Пристанищен комплекс -Русе" отчете 9,028 млн. лева приходи за деветмесечието на тази година.

1,672 млн. тона товари са обработени за 9-месечието. От тях 1 186 000 тона са насипни и 490 000 тона са генерални товари.

За същия период на миналата година са били обработени 1 562 000  тона. Преизпълнението на бизнесплана за деветмесечието е с 335 000 тона.

При товарите се наблюдава увеличение на въглищата, зърнените храни, клинкера, а при генералните товари - на тухлите, металите и новата техника.

Износът съставлява 16 %, а вносът 84 % в баланса на дружеството.

На пристанище "Запад" вече работи нов 12 - тонен кран тип "Калмар", който е елемент от подновяването на тиловата техника.

Счетоводната печалба преди облагане с лихви и данъци е в размер на 2,2 млн.лв. За миналата година печалбата е била 1 535 000 лева.

До края на годината ще се внедри система за управление на качеството ISO 9001 с оглед бъдещото членство в Европейския съюз.

Продължава обновяването на челната и тилова техника, поддръжката на открити и закрити складови площи, подкранови пътища, коловози за оптимална експлоатация. Близо 40 % от печалбата ще се вложи през 2007 година за проекти в тази област.