Започва проверка на потенциално опасните язовири и проводимостта на речните корита под тях на територията на област Видин.

Проверката е с цел да се набележат неотложни мерки, да не се допуснат щети и да се ограничат последиците от вредното въздействие на водите.

Представители на Дирекция "Гражданска защита", "Напоителни системи" ЕАД, Басейнова дирекция "Дунавски район с център Плевен" и общините Видин, Димово, Ново село, Кула, Бойница, Макреш, Грамада, Белоградчик, Ружинци и Чупрене влизат в състава на комисията, определена със заповед на областния управител.

Тя трябва да провери наличието на аварийни планове от собствениците на язовири, състоянието на язовирните стени, преливниците и основните изпускатели, поддържането на предписаните свободни обеми на язовирите, както и речните корита на 500 м под язовирните стени.

Проверките трябва да приключат до 27 юни 2007 г.