Клиент на ЦКБ ще предложи 291 980 акции или 25,2066% от капитала на Параходство Българско речно плаване ЕАД при минимална цена 180 лв.

Първата партида от 40 000 акции ще бъде предложена днес, а параметрите на публичното предлагане за следващия ден на аукциона ще бъдат обявявани чрез БФБ-София до края на деня.

Методът на продажбата е Открит аукцион. Общата стойност на предложените акции при определената минимална цена е 52,56 млн. лв.

Параходство Българско речно плаване свиква Общо събрание на акционерите на 21 май тази година, на което ще бъде гласувано увеличение на капитала на дружеството със собствени средства от 1,16 млн. лв. на 28,96 млн. лв., т.е. за всяка стара акция акционерите ще получат безплатно по 24 нови акции.