Първият вятърен генератор в Русенско вече произвежда ток. Съоръжението на фирма „Каполи Ер" е на 190 метра надморска височина, близо до град Борово, съобщи местният ежедневник "Утро".

Пионерът в този сектор на енергетиката е авиаторът Панайот Панайотов от Бяла. След дълго проучване той установил, че избраното място е сред най - ветровитите в района.

Конструкцията на генератора позволява завъртане на витлата според посоката на вятъра. При силно течение той спира, за да се предпази от повреди.

Трите 9 - метрови перки, механизмите и цялата командна електроника са издигнати на 25 метра височина.

Най - трудно бе да се споразумеем с „Електроразпределение", да уточним какъв ще бъде механизмът и техническото изпълнение по свързване в националната енергийна система, но най- после успяхме.

Договорената цена е 0.12 лева за квт/ч. и се очаква около 30 % от капацитета на датския генератор „Бонус 95", който е 120 квт/ч., да се влива в енергийния пръстен на страната", цитират Панайотов от вестника.

Инвестицията е за стотици хиляди лева и не се очаква бързото й изплащане, но това е пилотен проект на „Каполи ер", която при успех ще вложи пари за вятърен парк.

Директивите на ЕС изискват увеличаването на дела на добиваното от възобновяеми източници електричество и фирмата има пълно основание да кандидатства за субсидия, след получаване на специален сертификат от МОСВ.