Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева ще връчи сертификат за инвеститор - клас А, на ръководството на "Спарки"АД, гр. Русе за инвестиционния проект за изграждане на нова производствена площадка на дружеството.

Церемонията ще се състои в сградата на министерството. Проектът за модернизация на производството на дружеството ще се осъществява през следващите три години, като ще бъдат инвестирани 50 млн. лева. При изпълнението на инвестиционния план ще бъдат открити и 220 нови постоянни работни места. В момента в „Спарки" работят 900 души.

Кои са „Спарки" АД
Компанията чества тази година 100-годишнината си. Основана е през 1908 година като първоначално производството е само на селскостопанска техника.

През годините дейността й се разширява, докато днес вече произвежда изковки, отливки, заварени конструкции и механично обработени детайли като поддоставчик на водещи европейски и световни производители.

Освен това фирмата се занимава и с монтаж на комплексни машини за водещи световни производители, както и производство на кари и багери за Източноевропейския и Руския пазар. През 2003 „Спарки" е сертифицирана по ISO 9001.

Мажоритарен собственик е Спарки груп АД (предишно наименование Спарки България АД), вписано в търговския регистър на Софийския градски съд по ф.д. № 5523/2002 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Първа българска армия" № 18, с капитал 50 хил. лева. Фактическата дейност на Спарки Груп е управление, планиране и консултиране на дружествата от Групата.

СПАРКИ ГРУП се притежава изцяло от членовете на Надзорния Съвет на Спарки Елтос Станислав Петков и Петър Бабурков, като всеки от тях е собственик на 50% от капитала на Дружеството.